Brann- og røykgardin

Haby branngardin er et automatisk brann- og røyksikringssystem. Gardinen hindrer gjennomgang av røyk, varme supervarme gasser og brann. 

Brann- og røykgardinene er et automatisk sikringssystem som for en gitt tid hindrer gjennomtrenging av varme, supervarme gasser og flammer. Gardinene tillater større design-fleksibilitet ved både rehabilitering og nybygg. De er et svært godt alternativ til ikke-bærende vegger og tradisjonelle branndører og -gitter.

Kan leveres isolerte for strålingsbeskyttelse.

Vi leverer CE merkede isolerte branngardiner i klasse  EI 30 Sa – 60 Sa – 90 – 120

Spesifikasjon

  • Testet i opp til 120 minutter ved 1000ºC
  • Tilfredstiller E-klasse inntil 120 min

Vedlegg

Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of