Brand- och rökgardin

Haby brandridå är ett automatiskt brand- och rökskyddssystem. Gardinen förhindrar passage av rök, heta överhettade gaser och eld.

Eld- och rökgardinerna är ett automatiskt säkerhetssystem som under en viss tid förhindrar inträngning av värme, super heta gaser och lågor. Gardinerna ger större designflexibilitet för både rehabilitering och nybyggnation. De är ett mycket bra alternativ till icke-bärande väggar och traditionella branddörrar och galler.

Kan levereras isolerat för strålskydd.

Vi levererar CE-märkta brandgardiner i klass EI 30 – 60 – 90 – 120 utan sprinkling

Specifikation

  • Testad i upp till 240 minuter vid 1000ºC
  • Uppfyller E-klass upp till 120 min
  • Klarar EI-klass upp till 120 minuter vid strö

Bilagor

Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of