Brand- och rökgardin

Haby brandgardin är ett automatiskt brand- och rökskyddssystem. Gardinen förhindrar passage av rök, värme, överhettade gaser och eld.

Brand- och rökgardinerna är ett automatiskt säkerhetssystem som under en viss tid förhindrar inträngning av värme, super heta gaser och lågor. Gardinerna ger större designflexibilitet för både renoveringoch nybyggnation. De är ett mycket bra alternativ till icke-bärande väggar och traditionella branddörrar och galler.

Kan levereras isolerat för strålskydd.

Vi levererar CE-märkta brandgardiner i klass  EI 30 Sa – 60 Sa – 90 – 120.

Specifikation

  • Testad i upp till 120 minuter vid 1000ºC
  • Uppfyller E-klass upp till 120 min

Bilagor

Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of Thumbnail of