Röklucka

Rökluckor används i rökgassystem. Luckorna avger rök och gaser och säkerställer ett rökfritt lager över golvet. Detta skapar möjlighet till evakuering via entréer och utrymningsvägar.

Rökluckorna används i ett ventilationssystem baserat på gravitationsteknik. Syftet med systemet är att säkerställa ett rökfritt lager över golvet, så att utrymningsvägar och ingångar kan användas för evakuering.

Ett system baserat på gravitation är lämpligt för envåningsbyggnader, där röken kan släppas ut genom luckor i taket eller högt upp på väggen.

Specifikation

  • Kontakta oss för mer information och tekniska specifikationer.

Detaljer

Thumbnail of Thumbnail of